Naturplanter i by

Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo AHO, utdanner landskapsarkitekter. VXTR leverte et knippe arter av naturplanter, til et studentprosjekt på skolen i vår. Naturplanter i by fungerer bra, og det blir spennende å se om arealet tiltrekker seg spennende arter slik som ofte skjer når slike arealer etableres.