NoNa

NoNa

NoNa

NoNa 

NOrske NAturplanter 

En garanti for at planten har norsk opphav.

Et registrert merkenavn, eiet av VXTR. Merkenavnet kan brukes av alle norske planteskoler som oppfyller kriteriene til varemerket. Slik kan vi garantere at opphav og plantenes kvaliteter.

Historie.

Inge Fredriksen på Tromøy planteskole startet arbeidet med innsamling av arter i norsk natur, og utprøving ble startet allerede i 1980.

Naturplanter er samlet inn fra hele Norge, som i dag er basis for vår produksjon. Her velges de beste, for ulike provenienser og regioner. 

Hvorfor bruke norske Naturplanter?

I naturen fungerer arter sammen i små habitater som sammen blir et større økosystem. Man vet i dag at mennesket påvirker naturen rundt seg i stor grad, og dette har pågått over lang tid. Industriell revolusjon og framskritt har ikke tatt hensyn til enkeltarter, habitater og naturens samspill. Den største grunnen til reduksjon av arter er reduksjon av leveområder, nest viktigste årsak er introduksjon av fremmedarter.  

Ved å benytte norske naturplanter i anlegg, kan man legge til rette for at lokale arter som er avhengig av egenskapene til akkurat den planten passer sammen. Insekter, fugler og smådyr i sær.

Hver NoNa art har dokumentert frøkilde/herkomst, noen høstes på ville betander  hvert år, mens andre står i morplantefelt.

Norsker Naturplanter blir videreført på Sørlandet​

I 1997 registrerte Inge Fredriksen i Tromøy planteskole varemerket NoNa. Når den planteinter- essert ungplanteprodusenten fra nyttår fullfører prosessen med å overlate produksjonen til gartnerkollegaer i Froland, blir varemerket videreført av Reiersøl planteskole.

Tromøy planteskole satser på norske landskapsplanter

Etter at Inge Fredriksen startet opp plantevirksomheten på Tromøy ved Arendal i 1980 har han gradvis satset mer på norske naturplanter. Han registrerte varemerket NoNa i 1997, først og fremst for å markedsføre de mange viltvoksende einersortene han satte i produksjon. Nå er sortimentet sterkt utvidet og interessen for naturplanter øker blant planleggere og plantekjøpere…

Hovedkontor:

Dreierveien 25
4321 Sandnes

+47 906 31 388

Produksjon (Henting og levering)

Reiersøl Planteskole AS
Reiersølveien 400
4820 Froland

Sentralbord: +47 37 03 84 00